Ontruimingsplan

Als een gebouw wegens calamiteiten ontruimd dient te worden, dragen gebouwenbeheerders de verantwoordelijkheid voor de vluchtroutes. Naast bouwtekeningen tekent en digitaliseert Tekenburo Simon Willemen ontruimingsplannen, waarop alle veiligheidsinformatie volgens de huidige regelgeving is aangegeven. Denkt u hierbij aan het markeren van vluchtroutes en het lokaliseren van blus- en brandbestrijdingsmiddelen.

#1

#2

#3

#4